Dětské pašije aneb živé obrazy

28.03.2018 18:13


Ve středu 28. března děti z mateřské školy sehrály pašijový příběh Ježíše z Nazareta. Pásmo začalo vjezdem do Jeruzaléma a pokračovalo scénou, kdy Ježíš umýval nohy svým učedníkům. Vyvrcholením dramatizace bylo Ježíšovo slavné zmrtvýchvstání, kdy ho tři ženy hledaly u prázdného hrobu. Na závěr děti předaly svým rodičům velikonoční zápichy a přáníčka.