Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

25.04.2018 20:03


ZÁPIS DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání
v Církevní mateřské škole Laura

na školní rok 2018 - 2019
se uskuteční 2. a 9. května 2018
9.00 – 11.00, 13.30 – 16.30 v ředitelně mateřské školy
Doklady, které zákonný zástupce musí doložit u zápisu:
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – originál předem vyplněný
  • Doklad o řádném očkování viz přihláška
  • Doklad totožnosti zákonného zástupce (k ověření)
  • Rodný list dítěte (originál nebo ověřenou kopii - k ověření)
  • Cizinci - povolení k pobytu dítěte v ČR (originál)

A to nejhlavnější – nezapomeňte přivést Vaše dítě, bez něhož se zápis neuskuteční!

Je nutné si domluvit konkrétní den a hodinu zápisu
na tel.: 
221 722 820 nebo 731 625 927. Předejdeme tak dlouhému čekání, které je pro dítě často náročné. Děkujeme za pochopení.

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ NENÍ DŮLEŽITÉ TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Církevní mateřské škole Laura rozhodne ředitelka mateřské školy. Bude přihlédnuto k výše uvedeným kritériím a také dalším skutečnostem zjištěným při zápisu.