Kalendář

LISTOPAD 2021

1. 11.               svátek všech svatých

1. 11.               vyhlášení výsledků soutěže "O nejhezčího draka"

2. 11.               připomínka všech zemřelých

3. 11.               vycházka na Vyšehrad - třída Sluníček

4. 11.               canisterapie

11. 11.             sv. Martin ve školce - dílny pro rodiče s dětmi a průvod

17. 11.             státní svátek - školka uzavřena

26. 11.             žehnání adventních věnců

28. 11.             první neděle adventní

                                                                     

 

ŘÍJEN 2021

zahájení zájmových kroužků
 
2. 10.                  sobotní školkový výlet pro rodiče (babičky, dědečky...) s dětmi
 
4. 10. - 12. 10.    možnost přinést draka do soutěže "O nejhezčího draka"   
 
14. 10.                Ekocentrum Nyctalus - naučný program o rybách
 
18. 10. - 22.10.   hlasování v soutěži "O nejhezčího draka"
 

28. 10.                 státní svátek (MŠ uzavřena)   

29.10.                  podzimní prázdniny - omezený provoz na 1 třídu    

 

ZÁŘÍ 2021

2. 9.        mše sv. na začátek školního roku

13. 9.      Hudební pořad L. Hamajdová „Zpívaná pohádka“

15. 9.      otevřená zahrada (15:00 – 17:00)

16. 9.      vycházka na Vítkov (Sluníčka)

28.9.       státní svátek – školka uzavřena

29. 9.      zmapování předškoláků

29. 9.      přednáška „Školní zralost“ a individuální rozhovory s rodiči