Kalendář

Březen (aktivity se zrealizují za předpokladu, že to bude MŠ umožněno)

1. – 7. 3.          Jarní prázdniny -  provoz přerušen      
10. 3.               Divadlo Dokola: O Budulínkovi
11. – 12. 3.      Pyžamová party (Sluníčka)
19. 3.               Ekocentrum Nyctalus: Ježek bez jablíčka
24. 3.               Testy školní připravenosti  (8.30), konzultace s Mgr. H. Imlaufovou 15.00 – 16.00
25. 3.               Společné focení školky
???                  Schůzka s rodiči – info k ŠVP, 16.15
29. 3.               Velikonoční besídka


Únor
8. – 12. 2.        Barevný týden - prosíme, oblékněte děti do následujících barev (stačí doplňky...)
8. 2.                 Dětský karneval   - všechny barvy
9. 2.                 Červená barva
10. 2.               Zelená barva
11. 2.               Modrá barva
12. 2.               Bílá barva
17. 2.               Popeleční středa
                        Modlitba Křížové cesty v kostele – Křížová cesta očima dětí


Leden 2021

22. 1.               Oslava Laury, patronky MŠ
28. 1.               Zimní olympiáda  - oslava svátku Laury Vicuni a Dona Boska

 

 

Prosinec  (aktivity se mohou průběžně měnit vzhledem k nařízením vlády)

4. 12.               Návštěva Mikuláše 
10. - 18. 12.     Adventní trhy v MŠ
17. 12.              Adventní zpívání na zahradě
23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny

 

 

Listopad       

1. 11.    Svátek všech svatých
2. 11.    Připomínka všech zemřelých
3. 11.    Vyhlášení výsledků z Dračí soutěže
6. 11.    Lenka Hamajdová: Kalendář aneb čtvero ročních období
12. 11.    Canisterapie
17. 11.  Státní svátek

Říjen

                       Zahájení zájmových kroužků
3. 10.               Výlet pro rodiče s dětmi do Hvězdy -  sobota
8. 10.               Otevřená zahrada (15.00 – 17.00, pouze za dobrého počasí)
15. 10.             Ekocentrum Nyctalus: Zvířátka ze starého dubu
18. 10.             Rodinná soutěž o nejhezčího draka
14. 10. – 2. 11. Výstava draků v MŠ        
21. 10.             Lenka Hamajdová: Kalendář aneb čtvero ročních období
27. 10.             Vyhlášení výsledků z Dračí soutěže
29. - 30. 10.     Podzimní prázdniny – omezený provoz na jednu třídu

 

Září 2020

30. 8.     Schůzka nových rodičů, 16.00 hod.
1. 9.       Začátek školního roku
             16:00 schůzka rodičů již docházejících dětí
15. 9.     Divadlo Pod kloboukem: Jak si včelky medily
16. 9.     Otevřená zahrada (15.00 – 17.00, pouze za dobrého počasí)
24. 9.     Vycházka na Vítkov  - pouze Sluníčka
28.  9.    Státní svátek
30. 9.      Zmapování předškoláků 
             16.00 - přednáška pro rodiče: Školní zralost (nejen pro předškoláky), individuální rozhovory s rodiči