Kalendář

ČERVEN 2022

1. 6.                     Mezinárodní den dětí

7. 6.                     otevřená zahrada

9. - 10. 6.            přihlášená Sluníčka - výlet do Svatého Jana pod Skalou

16. 6.                 15:30 - Šerpování předškoláků a zahradní slavnost

20. 6.                 Aktovkový den - předškoláci

20. 6.                15:00 - závěrečná ukázková hodinaTanečků

20. 6. - 24. 6.     Týden knihy

23. 6.                 15:30 - závěrečná mše svatá 

30. 6.                 poslední den školky

1. 7.                   prázdniny 

 

 

KVĚTEN 2022

2. 5. - 4. 5.         zápisy do školky na školní rok 2022/2023

10. 5.                 divadlo Zlatovláska

10. 5.                  15:30 besídka pro maminky Srdíčka

                           16:00 besídka pro maminky Sluníčka

19. 5.                  otevřená zahrada

31. 5.                 celodenní výlet celé MŠ na hrad Červený Újezd

 

                            

 

DUBEN 2022

6. 4. - 7. 4.             den otevřených dveří

12. 4.                     křížová cesta pro děti a rodiče

14. 4. - 18. 4.         velikonoční prázdniny

23. 4.                     sobotní výlet pro rodiče s dětmi

 

                    

 

BŘEZEN 2022

4. 3.                       testy školní zralosti 

14. 3. - 20. 3.        jarní prázdniny

29. 3.                     fotograf ve školce

 

                                    

 

ÚNOR 2022

8. 2.              olympiáda - oslava svátku dona Boska (přesunuto z ledna)

17. 2.            divadlo Dokola - Čert a Káča

21. 2.            karneval

22. 2. - 25. 2.    barevný týden

                22. 2.  červená barva

                23. 2.  zelená barva

                24. 2.   modrá barva

                25. 2.   bílá barva

 

                                                       

 

LEDEN 2022

13. 1.               Malá čarodějnice - L. Hamajdová

21. 1.               Oslava svátku patronky naší školky - Laury

25. 1.               vyhlášení soutěže betlémů

27. 1.               olympiáda - oslava svátku dona Bosca

 

                                                           

 

 

LISTOPAD 2021

1. 11.               svátek všech svatých

1. 11.               vyhlášení výsledků soutěže "O nejhezčího draka"

2. 11.               připomínka všech zemřelých

3. 11.               vycházka na Vyšehrad - třída Sluníček

4. 11.               canisterapie

11. 11.             sv. Martin ve školce - dílny pro rodiče s dětmi a průvod

17. 11.             státní svátek - školka uzavřena

26. 11.             žehnání adventních věnců

28. 11.             první neděle adventní

                                                                     

 

ŘÍJEN 2021

zahájení zájmových kroužků
 
2. 10.                  sobotní školkový výlet pro rodiče (babičky, dědečky...) s dětmi
 
4. 10. - 12. 10.    možnost přinést draka do soutěže "O nejhezčího draka"   
 
14. 10.                Ekocentrum Nyctalus - naučný program o rybách
 
18. 10. - 22.10.   hlasování v soutěži "O nejhezčího draka"
 

28. 10.                 státní svátek (MŠ uzavřena)   

29.10.                  podzimní prázdniny - omezený provoz na 1 třídu    

 

ZÁŘÍ 2021

2. 9.        mše sv. na začátek školního roku

13. 9.      Hudební pořad L. Hamajdová „Zpívaná pohádka“

15. 9.      otevřená zahrada (15:00 – 17:00)

16. 9.      vycházka na Vítkov (Sluníčka)

28.9.       státní svátek – školka uzavřena

29. 9.      zmapování předškoláků

29. 9.      přednáška „Školní zralost“ a individuální rozhovory s rodiči