Kalendář

Červen
1. 6.                 oslava MDD                       
13. 6.               Slavnostní šerpování předškoláků + Zahradní slavnost
15. 6.               Pohádkový hrad Točník 
18. – 22. 6.      Týden knihy
18. 6.               Exkurze na Policii ČR - třída Srdíček                       
20. 6.               Závěrečná mše svatá na poděkování
20. 6.               Exkurze na Policii ČR - třída Sluníček
27. 6.               Návštěva pražské katedrály
                               29. 6.               Ukončení školního roku

Květen

1. 5.                 Státní svátek
3. 5.                 Divadlo Pod čepicí: Etika - Slůně Babů a spravedlivé dělení 
2. 5.                  Zápisy na školní rok 2018-2019
8. 5.                 Státní svátek
9. 5.                 Zápisy na školní rok 2018-2019
14. 5.               Hudební dílna pro maminky a tatínky s dětmi
16. 5.               Středisko ekologické výchovy Toulcův Dvůr, program Vodník Brekule (třída Sluníček)
22. – 26. 5.      Škola v přírodě Nové Křečany       
30. 5.                Zábavný park Mirakulum - třída Sluníček


DUBEN

11. 4.              Den otevřených dveří (16.00 – 17.30)
17. 4.              Medvídkový den
19. 4.              Divadlo Úsměv: Zlatý pták
16. – 22. 4.     Týden přímluvné modlitby
23. – 27. 4.      Zvířátkový týden   
23. 4.               Návštěva Pražské ZOO – třída Sluníček
                        Setkání s rodiči dětí, které pojedou na školu v přírodě (16.15 hod.)
24. 4.               Nyctalus: A vlk je za dveřmi
26. 4.               Exkurze do Stanice přírodovědců, DDM hl. m. Prahy (Sluníčka)
30. 4.               Provoz v MŠ omezen na jednu třídu!

 

BŘEZEN

8. – 9. 3.        Pyžamová party (Sluníčka) - z důvodu nemoci přesunuto na duben
14. 3.             Společné focení celé MŠ
15. 3.             Zmapování školní připravenosti, osobní konzultace s Mgr. H. Imlaufovou 15.00 – 16.30
                     Modlitba Křížové cesty v kostele 
28. 3.             Bohoslužba smíření (ranní kroužek) Velikonoční besídka
29. –  30. 3.    Velikonoční prázdniny


ÚNOR
8. 2.                Dětský karneval  – MAXPARÁDA (oslava 25. výročí MŠ)
12. – 18. 2.      Jarní prázdniny -  MŠ zavřená
14. 2.               Popeleční středa
23. 2.               Ekocentrum Nyctalus: Ježek bez jablíčka
 


Leden 2018

3. 1.     Tříkrálová sbírka - předškoláci
12. 1.    Rodinná soutěž O nejhezčí betlém
17. 1.    Návštěva o. biskupa mons. V. Malého
18. 1.    Divadlo Dokola: O statečném kováři Mikešovi
22. 1.    Oslava Laury, patronky MŠ – po třídách
23. 1.    Vyhodnocení soutěže O nejhezčí betlém
30. 1.    Zimní olympiáda  - oslava svátku Laury Vicuni a Dona Boska


Prosinec

1. 12.               Žehnání adventních věnců
3. 12.               1. neděle adventní
5. 12.               Návštěva Mikuláše
7. 12.               Hudební pořad L. Hamajdové:  Vánoce přicházejí
13. 12.             Adventní mše sv. (10.00)   
21. 12.             Zdobení vánočního stromu v katedrále (předškoláci)
20. 12.             Vánoční besídka
23. 12. 2016 - 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny


Listopad        
 6. 11.              Vycházka Sluníček na Vyšehrad
14. 11.             Divadlo Kukadlo:  O víle květince
17. 11.             Státní svátek
20. 11.             Náboženská výchova v naší MŠ - společné sdílení...
22. 11.             Hudební akademie Cecilka
30. 11.             Výstava betlémů v Betlémské kapli – třída Sluníček
 

Říjen
2. 10.     Exkurze do Štefánikovy hvězdárny: Astro hrátky
              Zahájení zájmových kroužků
12. 10.    Ekocentrum Nyctalus: Povídání o netopýrech
17. 10.    Rodinná soutěž O nejhezčího draka
17. 10. – 3. 11. Výstava draků v MŠ        
18. 10.     Přednáška Mgr. M. Kavenové: Rozvoj jazykových schopností důležitých pro
               čtení a psaní - přednáška zejména pro  rodiče dětí s OMJ
20. 10.     Divadlo Pod čepicí: Evelínko, nebuď jako čuník, vždyť jsi slepička 
                                           24. 10.     Medvídkový den                                         
                                           26. - 27. 10.    Podzimní prázdniny – omezený provoz na jednu třídu

                                           31. 10.     Vyhlášení výsledků Dračí soutěže


Září 2017

1. 9.         Schůzka nových rodičů, 16.00 hod.
4. 9.         Začátek školního roku       
               16:00 schůzka rodičů již docházejících dětí        
21. 9.       Depistáž školní zralosti   (8.30 hod)      
               Přednáška pro rodiče: Školní zralost (nejen pro předškoláky)
               16:00, individuální
               rozhovory s rodiči (seznámení s výsledky testu)   
22. 9.       Vycházka na Vítkov  - pouze Sluníčka      
26. 9.       Divadlo Pod čepicí: Evelínko, nauč se pozdravit (9.30, 50 dítě/ min. 2.500,- faktura)
28.  9.      Státní svátek