Kalendář

Červen

1. 6.                 Mezinárodní den dětí
6. 6.                 Exkurze na policii ČR (třída Srdíček)
12. 6.               Slavnostní šerpování předškoláků + Zahradní slavnost
14. 6.               Pohádkový hrad Točník 
17. – 21. 6.      Týden knihy
19. 6.               Exkurze na policii ČR (třída Sluníček)
                        Závěrečná mše svatá na poděkování
                                            28. 6.               Ukončení školního roku

Květen

1. 5.                 Státní svátek
2. 5.                 Středisko ekologické výchovy Toulcův Dvůr: Vodník Brekule
3. a 6. 5.           Zápisy na školní rok 2019-20
7.5.                   PROXIMA, primární prevence: Nebezpečí od cizích lidí
8. 5.                 Státní svátek
10. 5.               Divadlo Pod Kloboukem: Evelínko, recyklace o kole fakt není
15. 5.               Hudební dílna pro maminky a tatínky s dětmi
17. 5.                Aktovkový den - předškoláci
20. – 24. 5.      Škola v přírodě Šumavous 
30. 5.               PROXIMA, primární prevence: Rozpoznávání a zvládání emocí


Duben
1. - 5. 4.           Zvířátkový týden 
9.4.                  PROXIMA, primární prevence
10. 4.               Den otevřených dveří (16.00 – 17.30)
12. 4.               Ekocentrum Nyctalus: Ježek bez jablíčka
15. 4.               Velikonoční besídka
16.4.                PROXIMA, primární prevence
                        Medvídkový den
18. – 22. 4.      Velikonoční prázdniny
23.4.                PROXIMA, primární prevence
24. 4.               Schůzka s rodiči – info k ŠVP, 16.15
25. 4.               Divadlo Dokola: Princezna na hrášku
29. 4.               Návštěva Pražské ZOO – třída Sluníček
30.4.                PROXIMA, primární prevence


Březen

1. 3.                 Dětský karneval  – MAXPARÁDA
6. 3.                 Popeleční středa, Bohoslužba Popelce
12. 3.               Divadlo Buchty a loutky:  Skřítek
13. 3.               Zmapování školní připravenosti
                        konzultace s Mgr. H. Imlaufovou 15.00 – 16.30
25. 3.               Focení celé školky
25. - 31. 3.      Týden přímluvné modlitby
29. 3.               Zrcadlové bludiště, Hamleys (třída Sluníček)

Únor             

1. 2.                 Projekt Dental prevention, LF UK
5. 2.                 Jiří Bílý, hudební program
11. – 15. 2.      Barevný týden:
                        pondělí - žlutá
                        úterý - červená
                        středa -  zelená
                        čtvrtek - modrá
                        pátek - bílá
 18. – 22. 2.     Jarní prázdniny -  provoz zrušen


Leden 2019

7. 1.                 Tříkrálová sbírka 
10. 1.               Divadlo Dokola: Dlouhý, Široký a Bystrozraký
12. 1.               Rodinná soutěž O nejhezčí betlém
15. 1.               Vizitace biskupa Malého
16. 1.               Návštěva zřizovatele
22. 1.               Oslava Laury, patronky MŠ
24. 1.               Vyhodnocení soutěže O nejhezčí betlém
31. 1.               Zimní olympiáda  - oslava svátku Laury Vicuni a Dona Boska

 

Prosinec

2. 12.               1. neděle adventní 
5. 12.               Návštěva Mikuláše
12. 12.             Adventní mše sv. (10.00)   
19. 12.             Vánoční besídka
24. 12. - 4. 1. 2019 Vánoční prázdniny

 

Listopad        

1. 11.               Vyhlášení výsledků z Dračí soutěže
5. 11.               Divadlo Úsměv: Bába chřipka
17. 11.             Státní svátek
21. 11.             Hudební akademie Cecilka
30. 11.             Žehnání adventních věnců 10:00


Říjen

1. 10.                   Zahájení zájmových kroužků
11. 10.                 Ekocentrum Nyctalus: Povídání o netopýrech
13. 10.                 Výlet pro rodiče s dětmi - sobota
18. 10.                 Rodinná soutěž o nejhezčího draka
17. 10. - 2. 11.     Výstava draků v MŠ         
22. 10.                 Lenka Hamajdová: O malé čarodějnici Malče
29. - 30. 10.         Podzimní prázdniny - omezený provoz na jednu třídu

Září

31. 8.    Schůzka nových rodičů, 16.00 hod.
3. 9.      Začátek školního roku
             16:00 schůzka rodičů již docházejících dětí
18. 9.    Divadlo Pod čepicí: Evelínko, nemlaskej
21. 9.    Vycházka na Vítkov  - pouze Sluníčka
26. 9.    Depistáž školní zralosti   (předškoláci)
             16:00 hod. přednáška pro rodiče: Školní zralost (nejen pro rodiče předškoláků)
             16.30 hod. individuální rozhovory s rodiči (seznámení s výsledky  testů)
28.  9.   Státní svátek