Kalendář

Říjen
             Zahájení zájmových kroužků
10. 10.   Ekocentrum Nyctalus: Zvířátka ze starého dubu
12.  nebo 19.10.  Výlet pro rodiče s dětmi – sobota
18. 10.   Rodinná soutěž o nejhezčího draka 
17. 10. – 4. 11. Výstava draků v MŠ        
17. 10.   Hudební pořad  Lenky Hamajdové: O malé čarodějnici Malče
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny – omezený provoz na jednu třídu
31. 10.   Vycházka na Vyšehrad (Sluníčka)


Září

30. 8.     Schůzka nových rodičů, 16.00 hod.
2. 9.       Začátek školního roku
             16:00 schůzka rodičů již docházejících dětí
17. 9.     Divadlo Pod kloboukem: Evelínko, nauč se pozdravit
20. 9.     Vycházka na Vítkov  - pouze Sluníčka
25. 9.     Depistáž školní zralosti   (8.30 hod)
             16.00 Přednáška pro rodiče: Školní zralost (nejen pro rodiče
              předškoláků)
             16:30 individuální rozhovory s rodiči dětí, které dělaly zesty
28.  9.    Státní svátek