Kalendář

Květen

1. 5.                 Státní svátek
2. 5.                 Středisko ekologické výchovy Toulcův Dvůr: Vodník Brekule
3. a 6. 5.           Zápisy na školní rok 2019-20
7.5.                   PROXIMA, primární prevence: Nebezpečí od cizích lidí
8. 5.                 Státní svátek
10. 5.               Divadlo Pod Kloboukem: Evelínko, recyklace o kole fakt není
15. 5.               Hudební dílna pro maminky a tatínky s dětmi
20. – 24. 5.      Škola v přírodě Šumavous 
28. 5.               PROXIMA, primární prevence: Rozpoznávání a zvládání emocí


Duben
1. - 5. 4.           Zvířátkový týden 
9.4.                  PROXIMA, primární prevence
10. 4.               Den otevřených dveří (16.00 – 17.30)
12. 4.               Ekocentrum Nyctalus: Ježek bez jablíčka
15. 4.               Velikonoční besídka
16.4.                PROXIMA, primární prevence
                        Medvídkový den
18. – 22. 4.      Velikonoční prázdniny
23.4.                PROXIMA, primární prevence
24. 4.               Schůzka s rodiči – info k ŠVP, 16.15
25. 4.               Divadlo Dokola: Princezna na hrášku
29. 4.               Návštěva Pražské ZOO – třída Sluníček
30.4.                PROXIMA, primární prevence


Březen

1. 3.                 Dětský karneval  – MAXPARÁDA
6. 3.                 Popeleční středa, Bohoslužba Popelce
12. 3.               Divadlo Buchty a loutky:  Skřítek
13. 3.               Zmapování školní připravenosti
                        konzultace s Mgr. H. Imlaufovou 15.00 – 16.30
25. 3.               Focení celé školky
25. - 31. 3.      Týden přímluvné modlitby
29. 3.               Zrcadlové bludiště, Hamleys (třída Sluníček)

Únor             

1. 2.                 Projekt Dental prevention, LF UK
5. 2.                 Jiří Bílý, hudební program
11. – 15. 2.      Barevný týden:
                        pondělí - žlutá
                        úterý - červená
                        středa -  zelená
                        čtvrtek - modrá
                        pátek - bílá
 18. – 22. 2.     Jarní prázdniny -  provoz zrušen


Leden 2019

7. 1.                 Tříkrálová sbírka 
10. 1.               Divadlo Dokola: Dlouhý, Široký a Bystrozraký
12. 1.               Rodinná soutěž O nejhezčí betlém
15. 1.               Vizitace biskupa Malého
16. 1.               Návštěva zřizovatele
22. 1.               Oslava Laury, patronky MŠ
24. 1.               Vyhodnocení soutěže O nejhezčí betlém
31. 1.               Zimní olympiáda  - oslava svátku Laury Vicuni a Dona Boska

 

Prosinec

2. 12.               1. neděle adventní 
5. 12.               Návštěva Mikuláše
12. 12.             Adventní mše sv. (10.00)   
19. 12.             Vánoční besídka
24. 12. - 4. 1. 2019 Vánoční prázdniny

 

Listopad        

1. 11.               Vyhlášení výsledků z Dračí soutěže
5. 11.               Divadlo Úsměv: Bába chřipka
17. 11.             Státní svátek
21. 11.             Hudební akademie Cecilka
30. 11.             Žehnání adventních věnců 10:00


Říjen

1. 10.                   Zahájení zájmových kroužků
11. 10.                 Ekocentrum Nyctalus: Povídání o netopýrech
13. 10.                 Výlet pro rodiče s dětmi - sobota
18. 10.                 Rodinná soutěž o nejhezčího draka
17. 10. - 2. 11.     Výstava draků v MŠ         
22. 10.                 Lenka Hamajdová: O malé čarodějnici Malče
29. - 30. 10.         Podzimní prázdniny - omezený provoz na jednu třídu

Září

31. 8.    Schůzka nových rodičů, 16.00 hod.
3. 9.      Začátek školního roku
             16:00 schůzka rodičů již docházejících dětí
18. 9.    Divadlo Pod čepicí: Evelínko, nemlaskej
21. 9.    Vycházka na Vítkov  - pouze Sluníčka
26. 9.    Depistáž školní zralosti   (předškoláci)
             16:00 hod. přednáška pro rodiče: Školní zralost (nejen pro rodiče předškoláků)
             16.30 hod. individuální rozhovory s rodiči (seznámení s výsledky  testů)
28.  9.   Státní svátek