O nás

„Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“

(Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech, Robert Fulghum)

Výchovná činnost a její specifika
Jako církevní mateřská škola klademe důraz na výchovu ke křesťanským hodnotám a vedeme děti k poznávání a setkání s Bohem. Křest dítěte ani aktivní zapojení jeho rodiny do církve však nejsou podmínkou k přijetí. Mateřská škola je dvoutřídní, třídy jsou heterogenní.

Důležitou součástí celé výchovy je Preventivní systém, který nám předal zakladatel kongregace Jan Bosco.

Jednou z našich priorit je příprava dětí na vstup do základní školy. Děti starší pěti let mají denně vyhrazený čas na získávání vědomostí i dovedností potřebných pro vstup do ZŠ.
Starší děti mohou též využít nabídky kroužků (od sportovních, výtvarně tvořivých až po dramatické).

Škola je výjimečná nejen svou rodinnou atmosférou, ale také radostným slavením nejrůznějších svátků - svátků dětí, zaměstnanců a samozřejmě liturgických svátků.

Během roku pořádáme hodně výletů, besídek, kulturních akcí… V listopadu naše škola organizuje hudební akademii k svátku sv. Cecílie. Této akademie se účastní i studenti z DKSŠ a DM. Na podzim vyhlašujeme rodinnou soutěž O nejhezčího draka a v zimě rodinnou soutěž O nejhezčí betlém, jejíž výstupem je veřejná výstava betlémů v kapli sv. Karla Boromejského.

Každý rok na jaře jezdíme se staršími dětmi na školu v přírodě.

Snažíme se o těsnou spolupráci s rodinou, Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou, farností, logopedem, OSPOD, dobrovolníky atd.

Škola spolu s rodiči vydává čtvrtletník „Lauřička“, který napomáhá nejen k větší informovanosti, ale i k vzájemnému obohacení spolupráce mezi rodinou a školou.

 

Poslání mateřské školy

Posláním CMŠ Laura je v návaznosti na rodinu a s rodinou zajišťovat všestrannou péči, výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku s důrazem na křesťanské hodnoty v duchu salesiánské spirituality.

Základní pojmy poslání:

 • Rodina - pro MŠ je zásadní komunikace a spolupráce s rodinami dětí. 
 • Všestranná péče, výchova a vzdělávání se uskutečňuje prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů podporujících tělesné zdraví, psychický, sociální a duchovní rozvoj dítěte.
 • Křesťanské hodnoty v duchu salesiánské spirituality
  - přijímání každého dítěte v jeho jedinečnosti
  - rodinné prostředí
  - bezpečné prostředí v každém rozměru lidské osoby (tělesný, psychický, sociální, duchovní)
  - svědectví života pedagogů v duchu katolické víry
  - podpora živé víry u dětí i v jejich rodinách