Pro rodiče

Zde jsou všechny praktické informace pro rodiče, aby se dítě v MŠ cítilo dobře. Naleznete zde například nápomocný seznam věcí, které by každé dítě mělo mít ve školce při ruce. Pro lepší představu zde uvádíme přibližný každodenní režim dne. Snadněji si tak představíte, co v kterou chvíli Vaše dítko dělá. Prosíme Vás, abyste této části věnovali náležitou pozornost. Jestliže tak učiníte, můžete si být jisti, že nástup do naší mateřské školky proběhne bez komplikací a Vaše dítě se tu po celý čas bude cítit dobře.

 

Co děti potřebují

Připravujete své dítě na první den ve školce? V tom případě si prosím přečtěte informace o tom, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit. Nic už pak nebude stát v cestě tomu, aby si Vaše dítě pobyt u nás náramně užilo.

 

Organizace dne

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Zajímá-li  vás,  co Váš syn či dcera budou ve školce celé dny dělat, pročtěte si harmonogram, podle kterého vedeme v naší mateřské škole každodenní výuku.

 

                                                                                                      

Denní režim pro děti 3 - 5 let Denní režim pro děti 5 - 7 let

7.00 - 8.10        postupný příchod dětí do MŠ, hry   
                        a dovednosti dle volby dětí,
                  individuální i skupinová práce s dětmi

7.00 -  8.10        postupný příchod dětí do MŠ, hry
                          a   dovednosti dle volby dětí,
                  individuální i skupinová práce s dětmi

7.45                    odchod dětí do vlastní třídy 7.45                    odchod dětí do vlastní třídy
8.15                    uzamčení hlavního vchodu mateřské školy        
8.15                    ranní kroužek 8.15                        ranní kroužek
8.30                    ranní cvičení 8.30                        ranní cvičení
8.45                    hygiena, logopedická chvilka, svačina 8.45                        hygiena, logopedická chvilka, svačina
9.10                    zaměstnání (řízené frontální nebo                                                   skupinové 9.10                        zaměstnání (řízené frontální nebo                                             skupinové)
9.30                   příprava na pobyt venku, pobyt venku 9.30                      příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45                    hygiena, logopedická chvilka, oběd

11.45                       hygiena, logopedická chvilka, oběd
12.15                    hygiena, volná hra 12.15                       hygiena, volná hra
12.30 – 13.00    odchod dětí domů
 
12.30 – 13.00        odchod dětí domů
 
12.30                    příprava dětí  na odpočinek, pohádka
 
12.50                       příprava dětí  na odpočinek, pohádka
 
  13.30                        předškolní výchova
14.30                     svačina 14.30                        svačina
15.00 - 16.00        kroužky (dle rozpisu) 15.00 - 16.00           kroužky (dle rozpisu)

15.00 - 17.00        volná hra, postupný odchod dětí domů

15.00 - 17.00            volná hra, postupný odchod dětí domů
17.00                    konec provozu mateřské školy