OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

14.05.2024 10:39
 

Oznámení rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do  Církevní mateřské školy Laura,
Vítkova 12, 186 00 Praha 8 – Karlín pro školní rok 2024/2025

 

Školská právnická osoba Církevní mateřská škola Laura, která vykonává činnost mateřské školy, jako správní orgán, v souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 a § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v osobě své ředitelky rozhodla takto:


Seznam uchazečů

 

Uchazeč/
registrační číslo

Výsledek  řízení

 

Uchazeč/
registrační číslo

Výsledek  řízení

01

Přijat/a

 

21

Přijat/a

02

Přijat/a

 

28

Přijat/a

03

Přijat/a

 

32

Přijat/a

06

Přijat/a

 

33

Přijat/a

08

Přijat/a

 

35

Přijat/a

10

Přijat/a

 

36

Přijat/a

15

Přijat/a

 

38

Přijat/a

 Datum zveřejnění: 14. května 2024

V termínu 1 – 8. 6. 2024 přijde zákonný zástupce přijatých dětí do mateřské školy vyplnit evidenční        list, který je povinnou dokumentací mateřské školy.                            
 

Monika Macková

Ředitelka školy