OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

15.05.2023 12:17
 

Oznámení rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do  Církevní mateřské školy Laura,
Vítkova 12, 186 00 Praha 8 – Karlín pro školní rok 2023/2024

 

Školská právnická osoba Církevní mateřská škola Laura, která vykonává činnost mateřské školy, jako správní orgán, v souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 a § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v osobě své ředitelky rozhodla takto:


Seznam uchazečů

 

Uchazeč/
registrační číslo

Výsledek  řízení

 

Uchazeč/
registrační číslo

Výsledek  řízení

1

Přijat/a

 

31

Přijat/a

2

Přijat/a

 

32

Přijat/a

4

Přijat/a

 

35

Přijat/a

11

Přijat/a

 

36

Přijat/a

12

Přijat/a

 

40

Přijat/a

13

Přijat/a

 

45

Přijat/a

14

Přijat/a

 

50

Přijat/a

17

Přijat/a

 

51

Přijat/a

 Datum zveřejnění: 15. května 2023

V  termínu 1 – 8. 6. 2023 přijde zákonný zástupce přijatých dětí do mateřské školy podepsat smlouvu a vyplnit evidenční list, který je povinnou dokumentací mateřské školy…           .       
 

Monika Macková

Ředitelka školy