PODZIMNÍ PRÁZDNINY

23.10.2023 07:39

INFORMACE PRO RODIČE PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ 

 PROVOZ MŠ 26. 10. 2023 

Sraz v průjezdu MŠ 7.45 – 8.00 hod, poté děti odchází s pí. učitelkou do školky.

Vyzvedávání dětí po obědě od 12.30 – 12.45 hod

Odpolední vyzvedávání – pí. učitelka děti přivede do průjezdu MŠ v 15.45 – 16.00 hod

V jinou dobu není možné děti do MŠ přijmout ani z MŠ vyzvednout. Hlavní vchod bude zamčený.

STRAVOVÁNÍ :

Oběd budeme dětem ohřívat v mikrovlnné troubě, prosíme o vhodnou krabičku na ohřev.

Krabičky s obědem a svačinou označte jménem dítěte.

Nezapomeňte na odpolední svačinu.

 

PROVOZ MŠ 27. 10. 2023  ZRUŠEN

 

                                                     Děkujeme za pochopení