Požehnané svátky

09.04.2020 19:11


"Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení
je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl
a musel mít strach."
(Jan Pavel II.)

Přejeme vám požehnané velikonoční svátky!