Požehnané svátky

22.12.2017 13:10


Přejeme Vám všem radostné prožití vánočních svátků a Boží požehnání v roce 2018.

Děkujeme vám za spolupráci, pohodovou atmosféru a vaši podporu. Těšíme se na vás v novém roce.