Odborně tématické setkání aneb adaptace a podpora dětí

24.01.2020 11:43


Dne 22. února 2020 mateřská škola zrealizovala  odborně zaměřené tématické setkání s rodiči. O své zkušenosti na téma "Adaptace a podpora dětí s OMJ"  se spodělila Ing. et Bc. Zdislava Háchová.

 

 

Toto setkání se uskutečnilo v rámci projektu Šablony OP PPR, reg, číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001201.