Církevní mateřská škola Laura

Posláním Církevní mateřské školy Laura je v návaznosti na rodinu a s rodinou zajišťovat všestranou péči, výchovu a vzdělávání dětem předškolního věku s důrazem na křesťanské hodnoty v duchu salesiánské spirituality.

Školu navštěvují převážně děti z Prahy a okolí. Zřizovatelem mateřské školy je Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice.
Trvalé bydliště dítěte pro umístění v mateřské škole nehraje žádnou roli.

Novinky

Týden knihy

24.06.2019 10:42

V minulém týdnu se ve třídě starších dětí uskutečnil projektový TÝDEN KNIHY. Děti si do školky nosily jejich oblíbené knihy o kterých svým kamarádům vyprávěly. Literatura byla velmi pestrá od pohádek až po skutečné dějové příběhy na pokračování přes encyklopedie a naučné časiposy.

Celý článek

Závěreřná mše svatá

21.06.2019 07:29


Ve středu 19. června se konala v kapli sv. Karla B. mše svatá, ve které mateřská škola děkovala za celý uplynulý školní rok. Mši svatou sloužil o. Josef a v kázání (na téma fíkovník) zdůraznil důležitý postoj "čekání". Umět počkat na věci, na situace, na sebe navzájem, protože i Bůh čeká na nás - to byla povzbuzující slova nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, kteří se této mše sv. zúčastnili. Na závěr všichni obdrželi požehnání pro čas prázdnin a dovolených...

Celý článek

Exkurze na stanici Policie ČR

19.06.2019 10:58


Ve středu se starší děti vydaly na místní stanici Policie ČR. Znovu si zopakovaly pravidla bezpečného chování a prohlídly si prostory a nástroje, které policie používá. Děkujeme místní policii za dlouholetou a vstřícnou spolupráci v primární prevenci patologickách jevů...

Celý článek
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nepřehlédněte

Výlet na Vítkov - Sluníčka

16.09.2019 14:53
V pátek 20. září jde třída Sluníček na výlet na Vítkov. S sebou potřebují: batůžek, pláštěnku, pití, sportovní oděv a obuv. Děti se vrátí do školky na oběd. Svačinu dostanou z MŠ.
Celý článek

Brigáda

09.09.2019 15:17
Vážení rodiče, prosíme o pomoc zvláště tatínky při vykopání hlohu a starých keřů na školkové zahradě. Brigáda se uskuteční v pondělí v 16. 9. v odpoledních hodinách. Vlastní nářadí...
Celý článek

Kroužky

04.09.2019 18:25
V novém školním roce nabízíme kroužek Sportovky a Tanečky. Sportovky jsou ve středu pro předškoláky, Tanečky jsou v pondělí pro dívky od 4 let. Přihlásit se můžete na třídě.
Celý článek

Schůzka rodičů nových dětí

24.07.2019 16:24
Schůzka rodičů nových dětí se uskuteční v pátek 30. srpna v 16.00 hod. Během měsíce srpna všichni rodiče obdrží pozzvánku e-mailem.
Celý článek