Křesťanská výchova

Křesťanská výchova v Církevní mateřské škole Laura prostupuje veškerým výchovným působením. Za každé jídlo se děkuje písničkou, krátká modlitba je často součástí ranního komunitního kruhu. Příležitostně se chodí do kaple nebo do kostela sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí.

Náboženská výchova tematicky kopíruje průběh roku. Snahou je vyzdvihnout příběhy a události, které jsou středem liturgických období a svátků. V adventu se děti seznamují s příběhem o zvěstování a narození Ježíše. V centru Vánoc je oslava Ježíšových „narozenin“. V předvelikonoční postní době se děti seznamují s některými evangelními příběhy a s velikonočními událostmi. To vše se děje přiměřenou formou (dramatizace, vyprávění, ilustrace, zpěv tematických písní.)

Děti jsou každodenně v duchu evangelia vedeny k vděčnosti, k vzájemné snášenlivosti, nezištné pomoci, smířlivému řešení konfliktů a opakovanému obnovování dobré vůle.

Nejdůležitější myšlenkou, kterou se pedagogové snaží dětem předávat je ta, že Bůh je nekonečně dobrý a má všechny lidi rád.