Co nabízíme

 

Aktivity pro děti:    

 • Měsíčně divadla, hudební pořady     
 • Polodenní a celodenní výlety
 • Karneval
 • Zimní olympiáda ke cti sv. Jana Boska, Laury Vicuni
 • Návštěva Mikuláše
 • Tříkrálová sbírka
 • Škola v přírodě (jaro)
 • Exkurze
 • Zmapování školní zralosti - září (zajištěno Křesťanskou pedagogickopsychologickou poradnou, Praha 8)
 • Testy školní připravenosti (zajištěno Křesťanskou pedagogickopsychologickou poradnou, Praha 8) - březen
 • Zájmové kroužky
   

Aktivity pro rodiče s dětmi  

 • Sobotní výlety pro rodiny s dětmi
 • Otevřená zahrada (1x za měsíc)
 • Besídky:    Vánoční dílny pro rodiče s dětmi, Vánoční besídka
                   Velikonoční besídka
                   Dílny pro maminky a tatínky (oslava svátku Matek a Otců)
                   Šerpování předškoláků, Zahradní slavnost  
 • Rodinné soutěže - podzimní, vánoční, jarní

 

Aktivity pro rodiče:         

 • Přednáška: Školní zralost, Mgr. Hana Imlaufová
 • Osobní konzulatace s pracovnicemi z KPPP
 • Zmapování školní připravenosti - konzultace s Mgr. H. Imlaufovou, březen      
 • Neformální večery pro rodiče (dle zájmu a domluvy rodičů)
 • Modlitební setkání (1x za měsíc - dle domluvy rodičů)

 

Zájmové kroužky pro děti

Sportovky:        Sportovní kroužek pro předškoláky.

Logohrátky:     Hrajeme si se slovíčky.

Malý bubeníček: Hudebně pohybový kroužek.