Co nabízíme

 

Aktivity pro děti:    

 • Měsíčně divadla, hudební pořady     
 • Polodenní a celodenní výlety
 • Karneval
 • Zimní olympiáda ke cti sv. Jana Boska, Laury Vicuni
 • Návštěva Mikuláše
 • Tříkrálová sbírka
 • Škola v přírodě (jaro)
 • Exkurze
 • Depistáž školní zralosti - září (zajištěno Křesťanskou pedagogickopsychologickou poradnou, Praha 8)
 • Zmapování školní připravenosti (zajištěno Křesťanskou pedagogickopsychologickou poradnou, Praha 8)
 • Logopedie pro cizince
 • Zájmové kroužky
   

Aktivity pro rodiče s dětmi:    

 • Besídky:    Hudební akademie Cecilka
                   Vánoční dílny pro rodiče s dětmi, Vánoční besídka
                   Velikonoční besídka
                   Dílny pro maminky a tatínky (oslava svátku Matek a Otců)
                   Šerpování předškoláků, Zahradní slavnost  
 • Rodinná soutěž O nejhezčího draka
 • Rodinná soutěž O nejhezčí betlém

 

Aktivity pro rodiče:         

 • Přednáška: Školní zralost, Mgr. Hana Imlaufová, 26. 9. 2019 v 16.00 hod.
 • Osobní konzulatace s pracovnicemi z KPPP
 • Zmapování školní připravenosti - konzultace s Mgr. H. Imlaufovou, 13. 3. 2020 v 15.00 – 16.30 hod.             
 • Neformální večery pro rodiče (dle zájmu a domluvy rodičů)
 • Modlitební setkání (1x za měsíc - dle domluvy rodičů)

 

Zájmové kroužky pro děti ve školním roce 2018-2019

Sportovky:        Sportovní kroužek pro předškoláky. Každou středu od 13:45 do 14:30 hod.

Tanečky:            Taneční kroužek pro děti od 3 do 4 let let. Pondělí od 15:00 do 16:00 hod.