Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech jsou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. První příchozí většinou ponecháváme sloučené v jedné třídě. Tento čas je věnován spontánním hrám. Později se každé dítě přestěhuje do své vlastní třídy. Dopoledne zahrnuje pohybové aktivity, svačinu a aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, kteří zůstávají, čeká odpolední odpočinek, nejstarší děti mají předškolní výchovy. Poté následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. Když to počasí dovolí, odpolední čas trávíme venku. Během odpoledne mohou děti navštěvovat zájmové kroužky, které probíhají přímo v MŠ. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

Denní režim pro děti 3 - 5 let Denní režim pro děti 5 - 7 let

7.00 - 8.10        postupný příchod dětí do MŠ,
                        hry a dovednosti dle volby dětí,
                     individuální i skupinová práce s dětmi

7.00 -  8.10        postupný příchod dětí do MŠ, hry a dovednosti dle volby dětí, individuální i skupinová práce s dětmi

7.45                    odchod dětí do vlastní třídy 7.45                    odchod dětí do vlastní třídy
8.15                    uzamčení hlavního vchodu mateřské školy        
8.15                    ranní kroužek 8.15                        ranní kroužek
8.30                    ranní cvičení 8.30                        ranní cvičení
8.45                    hygiena, logopedická chvilka, svačina 8.45                        hygiena, logopedická chvilka, svačina
9.10                   zaměstnání (řízené frontální nebo
                         skupinové)
9.10                       zaměstnání (řízené frontální nebo kupinové)
9.30                příprava na pobyt venku, pobyt
                         venku
9.30                       příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45                  hygiena, logopedická chvilka, oběd

11.45                       hygiena, logopedická chvilka, oběd
12.15                    hygiena, volná hra 12.15                       hygiena, volná hra
12.30 – 13.00    odchod dětí domů
 
12.30 – 13.00        odchod dětí domů
 
12.30                    příprava dětí  na odpočinek, pohádka
 
12.50                       příprava dětí  na odpočinek, pohádka
 
  13.30                        předškolní výchova
14.30                     svačina 14.30                        svačina
15.00 - 16.00        kroužky (dle rozpisu) 15.00 - 16.00           kroužky (dle rozpisu)

15.00 - 17.00        volná hra, postupný odchod dětí domů

15.00 - 17.00            volná hra, postupný odchod dětí domů
17.00                    konec provozu mateřské školy